Meningar med «centraliseringen»

« Förutom mekaniseringen och centraliseringen av arbetet i fabrikerna ersatte de specialiserade och repetitiva arbetsuppgifter som tilldelades lönearbetare de tidigare hantverksmetoderna som utfördes av hantverkare i hemmet. »
« Den sassanidiska centraliseringen byggde på den (mycket äldre) achemenidiska traditionen. Alla härskare var medlemmar av den sassanidiska familjelinjen, och guvernörer i viktiga provinser var också släkt med den utvidgade familjen. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021