Meningar med «återupplivade»

« År 1809 återupplivade Tecumseh, en Shawnee-krigshövding, det västliga förbundet. Hans bror, Tenskwatawa, var en profet bland shawneerna som uppmanade till att återuppliva de inhemska sederna och förkasta den angloamerikanska kulturen, inklusive alkohol. »
« Renässansens tänkare och konstnärer hävdade mycket medvetet att de återupplivade sedan länge försvunna traditioner från den klassiska världen på så skilda områden som vetenskap, poesi, arkitektur och skulptur. »
« Mitt under det ojämna slaget vid Tacuarí kände sig Belgranos modiga soldater återupplivade av en trumma som spelades av en pojke på högst 12 eller 13 år. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021