6 meningar med «återvänder»

« Fyra dagar senare, klockan 9 på morgonen, återvänder jag till Röda Kors-kommittén. »
« I dagens Mexiko intar döden en särskild plats. Bland dem som är av indiskt ursprung återvänder själarna för att hämta mat på de dödas dag, det vill säga den 1 november. »
« I sitt berömda verk hänvisar Moody till många fall och ger en förklaring om återkomsten och vad de som återvänder från de döda berättar om den. »
« Till slut tar en orm hans odödlighet ifrån honom och förödmjukad återvänder han till Uruk som en klokare och bättre kung. »
« När vi återvänder till Rom avslutades den krisperiod som hade gjort det östra riket så sårbart för persisk invasion med kejsar Diocletianus' tronbestigning år 284 e.Kr. »
« Precis som varje dag väntar bussen framför Oslobodenje-tidningens kontor. Och precis som varje dag sedan krigets början går några arbetare ombord på bussen för en resa som de kanske inte återvänder levande från. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021