Meningar med «centrerad»

« I början av Jeffersons mandatperiod var kontroversen centrerad kring president Adams utnämningar av många federalister till domare under hans sista dagar i ämbetet. När Jefferson svors in i ämbetet vägrade han att låta dessa federalistiska domares kommissioner överlämnas till de utnämnda domarna. »
« Den viktigaste av dessa var skapandet av polisen: en politisk enhet som var centrerad kring en stad och omfattade de omgivande områdena. »
« Romerska ärkebiskopar kunde således hävda att den kristna kyrkan själv var centrerad i Rom och att de ärvde himlens andliga nycklar när de tillträdde sitt ämbete - detta begrepp kallades för "petrinsk succession". »
definiciones-de.com - 1998 - 2021