5 meningar med «överskridit»

« James Madison och Thomas Jefferson ansåg att den federala regeringen hade överskridit sina befogenheter genom att anta finansministerns plan. »
« Denna kinesiska massageteknik har överskridit tiden och i dag används den som ett komplement till alla hälsobehandlingar. »
« De tyska styrkorna genomförde därför en stor offensiv våren 1918 som bröt igenom de västra linjerna och kom inom 40 mil från Paris, men då hade de tyska trupperna överskridit sina försörjningslinjer, förlorat sin täckning och stod nu inför de kombinerade franska, brittiska och amerikanska reserverna. Ytterligare ett försök till offensiv i juli misslyckades, och Ententemakterna (och de amerikanska) började trycka tillbaka de tyska styrkorna. »
« Först började sjöarna dö. Sedan skogarna. Sedan början av 1900-talet har industrirök från USA och Europa överskridit de tolerabla gränserna i atmosfären. »
« Att använda underjordiska lager av industriavfall är långt ifrån en lösning, utan har lett till en ackumulering som har överskridit grundvattennivån och sipprat in i underjordiska floder, för att inte tala om de skador som det orsakar på marken. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021