Meningar med «celldelningen»

« Vitamin B9 (folsyra) bidrar till leverns aktivitet och är avgörande för celldelningen och för mental och emotionell hälsa. Det finns i nötter, lever och gröna grönsaker. »
« Den ryske vetenskapsmannen Petukhov från Moskvas biofysikaliska laboratorium upptäckte att det under celldelningen producerades en elektromagnetisk emission som kunde registreras och tolkas. Han insåg sedan att denna effekt också uppstod dagligen i neuroner. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021