6 meningar med «återspeglade»

« John Adams skrev en stor del av Massachusetts konstitution från 1780, som återspeglade hans rädsla för alltför mycket demokrati. Han skapade två lagstiftande kamrar, en övre och en undre, och en stark guvernör med omfattande vetorätt. »
« Motståndet mot konstitutionen återspeglade rädslan för att en ny nationell regering, i likhet med den brittiska monarkin, skulle skapa en alltför centraliserad makt och därmed beröva medborgarna i de olika staterna möjligheten att fatta egna beslut. »
« Populärkulturen under 1800-talets första hälft återspeglade den motvilja mot indianer som var utbredd under Jackson-eran. »
« Men den 10 oktober 1901 återspeglade den blå röken från Alexander Wintons motor och Henry Fords tävlingsbils förmåga att fortsätta köra direkt på varje mans förmåga att lösa det problem som de flesta av de tidiga bilisterna var mest intresserade av: mekanisk tillförlitlighet. »
« Maorierna som folk var kända sinsemellan genom sin Iwi (stamtillhörighet), som ofta återspeglade den särskilda "Waka" (eller kanot) som individen kunde spåra sin muntliga historia eller sitt släktskap tillbaka till. Interäktenskap mellan Iwi var ett sätt att stärka allianserna mellan olika stamgrupper. »
« För egyptierna var världen uppdelad mellan dem och alla andra. Detta var dock inte bara en funktion av arrogans, utan återspeglade tron på att gudarna hade utsett egyptierna till ordningens heliga väktare. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021