Meningar med «ägarna»

« Arbetarna fick fler maskiner att sköta och ägarna ökade hastigheten på maskinerna. »
« Men hövdingarna i Confederation of United Tribes och de andra hövdingarna ger drottningen ensamrätt att köpa sådan mark som ägarna till den kan vara villiga att sälja till priser som överenskommits mellan dem och den person som av drottningen utsetts att köpa av dem. Artikel 3 I utbyte mot att de avstår sin suveränitet till drottningen ska Nya Zeelands folk skyddas av Englands drottning och de brittiska undersåtarnas rättigheter och privilegier ska beviljas dem. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021