Meningar med «övertaget»

« Dessa segrar kunde dock inte vända kriget. När britterna vann övertaget under Napoleonkrigen och Napoleons franska armé var på flykt, kunde Storbritannien nu skicka kvalificerade soldater från Europa för att slåss i USA. »
« Även efter att plebejerna fått lagliga eftergifter hade de rika alltid övertaget, eftersom rika plebejer regelbundet gick samman med patrikerna för att utmanövrera de fattigare plebejerna. »
« Tack vare Cromwells effektivitet, New Model Army och det ekonomiska stödet från Londons stad fick syndabockarna övertaget i kriget. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021