Meningar med «centraljuntan»

« När 1810 började blev situationen i Spanien svår för dem som gjorde motstånd mot fransmännen. Fransmännen fortsatte sin framryckning och intog Sevilla i februari, vilket ledde till att centraljuntan upplöstes. Halvön lämnades därmed utan regering och den myndighet som hade utsett Cisneros till vicekung av Río de la Plata försvann. Endast staden Cádiz förblev fri. »
« Med hjälp av engelska fartyg anlände nyheten till Buenos Aires i mitten av maj 1810 om upplösningen av centraljuntan i Sevilla och om den risk som Cádiz var utsatt för i Spanien. Vicekung Cisneros lät trycka pappersark och dela ut dem med reproduktioner av den information som kommit från Europa. Och den 18 maj samma månad utfärdade han en proklamation för att be folket att hålla sig lugnt och upprepa syftet att kämpa för Ferdinand VII:s och hans herraväldars frihet. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021