Meningar med «ämnesomsättning»

« Jag är visserligen, som många smala människor, välsignad med en snabb ämnesomsättning, vilket är en fördel i kampen mot fetma. »
« Hos de hyperaktiva personerna visade sig hjärnans ämnesomsättning vara åtta procent lägre än hos en kontrollgrupp bestående av 15 normala vuxna. Skillnaderna hittades främst i två hjärnregioner som är involverade i reglering av uppmärksamhet och kontroll av rörlighet: den premotoriska cortexen och den övre prefrontala cortexen. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021