Meningar med «cirklar»

« Efter två misslyckade landningsförsök fortsatte planet att cirkulera i cirklar i väntan på att få försöka igen. »
« En annan klass av bilder är phosphenes, lysande förnimmelser i form av koncentriska cirklar, spiraler, gitter och andra geometrier av psykedeliskt ursprung som dyker upp i hallucinationens första ögonblick och som ursprungsbefolkningen relaterar till sociala teman. På detta sätt definierar samhället sina regler för äktenskap, fortplantning och uppförande. »
« När en panda möter en annan av sin art cirklar de båda djuren försiktigt runt varandra, om det inte är vår och den ena är en hane och den andra en brunstvillig hona. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021