6 meningar med «ändrade»

« För att bryta dödläget ändrade britterna sin strategi och riktade sin uppmärksamhet mot de södra kolonierna, där de kunde förvänta sig mer stöd från lojalisterna. »
« I april 1783 ändrade den konfedererade kongressen det tidigare rekvisitionssystemet genom att låta slavarna räknas som tre femtedelar av den vita befolkningen. Detta gav slavägare en betydande skattelättnad. Philadelphias delegater antog samma tre femtedelarformel sommaren 1787. »
« Under sina två mandatperioder som president - han omvaldes 1804 - ändrade Jefferson det federalistiska partiets politik genom att avstå från kommersiell stadsutveckling. I stället främjade han jordbruket genom att sälja västra offentliga marker i små, prisvärda partier. »
« På samma sätt ändrade New York sin statsförfattning 1821-1822 och avskaffade kravet på egendom för att få rösta. »
« Savimbis situation förändrades till det bättre 1985, när den amerikanska kongressen ändrade sin inställning till Angola. I början av 1986 skickade Reaganadministrationen honom vad som uppskattas till 15 miljoner dollar i militär utrustning, inklusive handdrivna Stinger-luftvärnsgranater. »
« -Hej, herr Martin! -Hon protesterade och ändrade sin ton och hållning. Barrows var redan presidentens särskilda rådgivare. Du förolämpar vår chef..... »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021