Meningar med «cirkulationssystemet»

« Hos människor färdas pestbaciller genom cirkulationssystemet tills de sätter sig i lymfkörtlarna (böldpest) eller angriper hela cirkulationssystemet (septikemisk pest). »
« I figuren visas och namnges de organ som utgör cirkulationssystemet. »
« Andningssystemet tjänar till att syresätta blodet som cirkulationssystemet transporterar till kroppens alla celler. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021