Meningar med «ånga»

« När luften i form av ånga har använts kastas den sedan ut från flygplanets bakre del. »
« Atmosfären (från atmos: ånga), som är det gasformiga skikt som omsluter hela jorden. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021