Meningar med «civil»

« Augustus omvandlade senaten och elitklassen till en verkligt civil tjänst för att förvalta det enorma imperiet. »
« "X-30 måste ha tillräckligt med utrymme för att kunna ta med sig allt bränsle som behövs för att ta sig upp i omloppsbana", säger Dr Kobert R. Barthelemy, civil chef för NASP-projektet, "och motorns verkningsgrad måste vara extremt hög - omkring 95 procent - så att den kan få ut mesta möjliga energi ur varje kubikcentimeter bränsle. Om vi inte uppnår detta kommer vi aldrig att komma upp i omloppsbana. »
« Den kungliga domstolen i Buenos Aires var en rättslig domstol i andra instans för civil- och brottmål. Dess ledamöter kallades oidores eftersom de hörde varandras påståenden innan de fällde domen. »
« På 1800-talet förstod Alexis de Tocqueville, som studerade den amerikanska demokratin, att tidningarnas funktion var att kommunicera mellan människor i ett stort samhälle eller en civil sammanslutning: "ett sätt att prata med varandra varje dag utan att se varandra, och att marschera i samförstånd utan att vara tillsammans". »
definiciones-de.com - 1998 - 2021