Meningar med «årtionde»

« Årtiondet 1763-1774 var ett svårt årtionde för det brittiska imperiet. Även om Storbritannien hade besegrat fransmännen i det franska och indiska kriget förblev skulden från den konflikten ett envist och till synes olösligt problem för både Storbritannien och kolonierna. »
« Denna utbytescykel växte årtionde för årtionde under 1600- och 1700-talen. »
« 1830-talet var ett avgörande årtionde för nationalismens spridning. »
« Deras vänskap växte årtionde för årtionde och hjälpte dem att övervinna många av livets fallgropar. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021