7 meningar med «övertalade»

« Efter sex års lobbyverksamhet övertalade en genuesisk sjöman vid namn Christofer Columbus monarkerna att finansiera hans expedition till Fjärran Östern år 1492. »
« North övertalade parlamentet att överge alla Townshends skatter utom te-skatten. »
« Hennes man övertalade henne att återvända till filmen efter fyra års frånvaro för att spela den "äldre kvinnan" i filmen 10 (The Perfect Woman). »
« En ny atenisk general, Themistokles, övertalade sina landsmän att spendera pengarna från en silvergruva som de hade upptäckt på en flotta. »
« År 415 f.Kr. drabbades Aten av en katastrof när en ung general övertalade atenarna att skicka tusentals trupper mot staden Syrakusa (en spartansk allierad) på södra Sicilien, hundratals mil från själva Grekland, i hopp om att plundra den. »
« Radikala element i nationalförsamlingen förutsåg dock krig och övertalade församlingen att förklara förebyggande krig mot Österrike i april 1792; Preussen anslöt sig snart till en allians med Österrike mot Frankrike. »
« Betecknande är dock att Bismarck övertalade den preussiske kungen att inte beordra en marsch mot Wien och en ockupation av själva Österrike. Bismarcks mål hade varit att eliminera Österrike som en potentiell härskande makt i Tyskland, inte att försöka erövra och kontrollera det. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021