Meningar med «cirkulär»

« Frihetssönerna använde sig av tidningar och cirkulär för att vid namn nämna köpmän som vägrade att underteckna sådana avtal; ibland hotades de med våld. »
« Dessutom har man upptäckt en mycket rik grav som består av en gravkammare som är täckt av en tumulus med en cirkulär bas med en diameter på cirka 50 meter och en höjd på 20 meter. Gravhögen består av cirka fem ton träkol och är täckt av ett lerlager som är mer än en meter tjockt. »
« Arkeologerna blev uppmärksammade på att de hittade en gemensam grav, cirkulär till formen, med liken av unga män mellan arton och tjugofem år som uppenbarligen hade dött i strid, att döma av spåren av slag med svärd och spjut på deras skallar. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021