5 meningar med «jämför»

« Darwin kritiserades en gång för att han hävdade att människan utvecklats från apan, men när forskare jämför våra DNA-strängar, bokstav för bokstav, med en schimpans är likheten slående: DNA:t verkar vara mer än 98 procent detsamma. I köttet är vi dock helt annorlunda. »
« Vi jämför nästan dagligen vår egen barndom med våra barns och undrar vad framtiden har att erbjuda dem. »
« När man jämför de som kommit längst i sina projekt vet man alltså att det första tidiga flygprovet kommer att genomföras av USA 1997. Förenade kungariket planerar det för år 2000, och de övriga meddelar att det kommer att ske under nästa århundrade. »
« Dra dina slutsatser och jämför dem med de andra. »
« Om vi till exempel jämför två europeiska stater, Storbritannien och Frankrike, ser vi att idén om nation och dess förenlighet med staten är mycket stark i Frankrikes fall. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021