Meningar med «jurister»

« Frankfurtkongressen var det främsta uttrycket för denna form av dysfunktion: passionerade, utbildade män, mestadels jurister, med få direkta kopplingar till majoriteten av den tyska befolkningen, trots den tyska nationalismens växande popularitet. »
« En grupp jurister lanserade hela arsenalen av juridiska projektiler som fanatiska motståndare till dödsstraffet smidde för att förhindra avrättningarna. »
« Medeltida jurister hämtade från den romerska traditionen idén att fursten utövade sin auktoritet eftersom folket hade gett honom den. Detta tänkande gjorde det möjligt att skilja mellan ägandet av makten - som ligger hos folket - och utövandet av makten - som ligger hos fursten, hos härskaren. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021