6 meningar med «ännu»

« En del koloniala demonstranter såg denna nya möjlighet som ännu ett exempel på den brittiska maktens överskridande. »
« Den 3 januari 1777 vann Washington ännu en välbehövlig seger i slaget vid Princeton. Han bröt återigen mot 1700-talets militära protokoll genom att attackera oväntat efter det att stridssäsongen hade avslutats. »
« Shays' uppror gjorde det planerade konventet ännu mer angeläget. I februari 1787, efter upproret i västra Massachusetts, godkände förbundskongressen kongressen i Philadelphia. Den här gången skickade alla stater utom Rhode Island delegater till Philadelphia för att ta itu med dagens problem. »
« Valet visade sig dock vara ännu mer splittrande än valet 1796, eftersom både det federalistiska och det demokratiskt-republikanska partiet bedrev en smutskastningskampanj av aldrig tidigare skådat slag. »
« Detta uppmuntrade i sin tur ännu fler människor att låna pengar för att köpa mark, expandera eller starta egna företag. »
« Efter Mexikos självständighet från Spanien 1821 flyttade amerikanska bosättare i ännu större antal till Texas, med avsikt att ta mark från den sårbara nya mexikanska nationen för att skapa en ny amerikansk slavstat. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021