6 meningar med «jordägande»

« Stamp Act-kongressen var en samling av jordägande, utbildade vita män som representerade koloniernas politiska elit och var den koloniala motsvarigheten till den brittiska jordaristokratin. »
« Dessutom var ledarna för dessa städer ofta köpmän som blev rika på handel, snarare än traditionell jordägande adel. »
« De var förbittrade av de fattiga (som fortfarande utgjorde den stora majoriteten av befolkningen), ofta föraktade av den traditionella jordägande adeln och ofta fördömda av kyrkan. »
« Feodalherrar, dvs. jordägande adelsmän, bodde i "herrgårdar", en term som inte bara betecknade deras kungliga hus utan även den mark de ägde. Alla bönder på deras marker var skyldiga dem hyra, ursprungligen i form av grödor men så småningom i kontanter, samt en viss mängd arbete varje år. »
« Den andra viktiga anledningen till att Storbritannien hade en så tidig och varaktig ledning i industrialiseringen är att den brittiska eliten, särskilt den mäktiga jordägande adeln, inte var fientligt inställd till kommersiellt företagande. »
« Maten var dyr, delvis på grund av en lag från 1815 i det brittiska parlamentet som kallades Corn Laws och som förbjöd import av spannmål och höll priserna höga (den rika, jordägande adelsklassen hade drivit igenom lagen i parlamentet). »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021