Meningar med «justitieminister»

« Edmond Randolph, en delegat från Virginia till konstitutionskonventet, utsågs till justitieminister. »
« Före Caseys död kopplade North dock inte ihop honom med omfördelningen av medel vid det viktigaste tillfället han hade att göra det: vid ett möte den 23 november 1986, när USA:s dåvarande justitieminister Edwin Meese på presidentens vägnar krävde att få veta sanningen om Iran-Contra-fallet. Meese frågade honom vilken annan regeringstjänsteman som kände till att medel hade förskjutits. North nämnde sina två överordnade i NSC, men enligt anteckningar från mötet nämnde han inte Casey, trots att det "skulle ha gynnat honom", enligt Meese. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021