Meningar med «jordklumpar»

« På den tomma tomten där jag lekte som barn lärde jag mig om ilska när bröderna Klein kastade stora jordklumpar på varandra, och om kärlek, för om någon kritiserade en av dem fick han eller hon ta itu med dem båda. »
« Maskar och daggmaskar, som tränger in i jorden i alla riktningar, äter jordklumpar som de hämtar sin föda ur och utsöndrar sitt avfall nära ytan. Detta underlättar luftningen och främjar utbytet av ämnen mellan de olika jordlagren. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021