6 meningar med «äventyr»

« Dessa icke godkända militära äventyr var inte en del av USA:s officiella utrikespolitik; amerikanska medborgare bildade helt enkelt privata arméer för att med våld annektera nya områden utan regeringens godkännande. »
« Från ett barns nyfikenhet kommer ett livslångt äventyr. »
« Hur länge till kommer detta äventyr att pågå? "Ibland", säger Laura, "säger jag till mig själv: du måste få in lite förnuft i ditt liv. »
« Som ett resultat av specialiseringen är det knappt någon som längre företar sig sådana äventyr. »
« Varje morgon steg nästan 100 av oss pojkar ljudligt ombord på bussen för ett nytt äventyr. »
« Christofer Columbus resor - närmare i tiden - var inte ett lika riskfyllt äventyr, även om ingen ifrågasätter navigatörens prestige eller hans mod att resa i de bräckliga fartygen. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021