Meningar med «överträdelser»

« Före 1764 års lag hade koloniala överträdelser av navigationslagarna prövats i lokala domstolar, där sympatiska koloniala juryer vägrade att döma handelsmännen. »
« Sockerlagen krävde dock att överträdelser skulle prövas i vice-admiralitetsdomstolar. »
« De fick ofta tyst stöd av polisen, som samlade ihop kommunister men ignorerade överträdelser av fascistiska lagar när de riktade in sig på kommunister. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021