7 meningar med «åtgärd»

« Andros åtog sig också att tillämpa navigationslagarna, en åtgärd som hotade att störa regionens handel, som i hög grad var beroende av smuggling. »
« Grenville utformade denna åtgärd för att ta itu med problemet med den utbredda koloniala smugglingen med de franska sockeröarna i Västindien. »
« Townshends första åtgärd var att ta itu med den oregerliga församlingen i New York, som hade röstat för att inte betala för de förnödenheter till garnisonen av brittiska soldater som krävdes enligt Quartering Act. »
« Förespråkare för delstaternas rättigheter fördömde 1828 års åtgärd som "Tariff of Abominations", ett tydligt bevis på att den federala regeringen gynnade en region, i det här fallet norr, framför en annan, söder. »
« För att utrota den farliga vanan att röka utan åtgärd måste du vara medveten om de störningar som den orsakar och därmed kunna kontrollera dig själv. »
« När vi ställs inför en nödvändig men obehaglig åtgärd (som att betala räkningar) börjar vi leta efter sätt att skjuta upp det. »
« Han införde också en ny lag som föreskrev att endast barn till atenska föräldrar kunde bli atenska medborgare, en åtgärd som höjde de atenska kvinnornas betydelse, men som också ytterligare befäste den atenska inbilskapen i förhållande till andra grekiska städer; atenarna ville att medborgarskapet skulle vara en egen, noggrant skyddad handelsvara. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021