5 meningar med «cirkulera»

« Banken skulle ge ut lån till amerikanska köpmän och kreditväxlar (federala sedlar som skulle cirkulera som pengar) och samtidigt fungera som förvaringsinstitut för statliga intäkter från försäljning av mark. Aktieägarna skulle äga banken tillsammans med den federala regeringen. »
« Runt 400 f.Kr. började en text, De Victu (Om livets väg), av en anonym författare cirkulera, där effekterna av vissa livsmedel och drycker analyserades i detalj. »
« Efter två misslyckade landningsförsök fortsatte planet att cirkulera i cirklar i väntan på att få försöka igen. »
« Det dåliga kolesterolet är LDL som går genom blodet och försöker hitta en cell som behöver det. Problemet är när det inte hittar någon och fortsätter att cirkulera tills det till slut deponeras i ett kärl och blir svårt att spola. Detta kallas för åderförkalkning. »
« Kulturellt sett har idén om suveränitet alltid varit omtvistad för moderna demokratier, eftersom den förutsätter att staten har rätt att utöva kontroll över varor som - ur ett demokratiskt perspektiv - borde kunna cirkulera fritt och produceras och konsumeras utan begränsningar. Staten - framför allt genom utbildningssystemet - prioriterar dock vissa frågor som rör traditioner, språk, nationell historia och så vidare. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021