Meningar med «ärlig»

« De romerska dygderna kretsade kring idén att en romare var stark, ärlig, rakryggad och mäktig, medan grekerna (förment) var opålitliga och oförmögna till effektiv politisk organisation. »
« Romarna sammanfattade sina egna dygder med termen Romanitas, som innebar att vara civiliserad, stark, ärlig, en stor talare, en stor kämpe och att arbeta inom den politiska strukturen i allians med andra civiliserade romare. »
« Tanken bakom glasnostpolitiken var att tillåta en öppen och ärlig diskussion, att avskaffa förbudet mot sanning, i ett försök att vinna tillbaka det sovjetiska folkets hjärtan och sinnen för sin egen regering och sitt eget samhällssystem. »
« Ibland kan hemligheter mellan makar förstöra en ärlig kommunikation. Men att prata för mycket om tidigare förhållanden är också skadligt. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021