Meningar med «jämförbara»

« Därför kunde de teutoniska riddarna på ett mycket trovärdigt sätt argumentera för att deras korståg skulle vara jämförbara med den spanska Reconquista, och de teutoniska riddarna visade sig vara mycket smarta när det gällde att placera agenter vid det påvliga hovet som arbetade för att upprätthålla det påvliga stödet för deras ansträngningar. »
« På samma sätt kallades den andra vågens feminism i USA ofta för "Women's Liberation"-rörelsen, och jämförbara rörelser växte fram i hela västvärlden. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021