6 meningar med «japanerna»

« Vietnamkriget började "egentligen" med slutet av andra världskriget. Under kriget tog japanerna Vietnam från fransmännen, men i och med japanernas nederlag försökte fransmännen återta kontrollen genom att sätta en marionettkejsare på tronen och flytta sina styrkor tillbaka in i landet. »
« "Ändå har de hälften så många dödsfall i lungcancer som amerikaner. Kanske beror detta på att japanerna dricker grönt te varje dag. »
« Med hjälp av gigantiska fabriksfartyg fångar japanerna miljontals planktondjur med en enkel metod: de tar upp havsvatten och filtrerar det sedan med hjälp av tätt vävda nät för att komprimera fångsten. »
« Förenta staterna har ett försprång med sin rymdplan och sin kunskap om hypersonisk teknik, som britterna, tyskarna, japanerna och fransmännen bara har börjat studera. »
« Närmast amerikanerna ligger japanerna, som har tillkännagivit en scramjet som drivs av flytande luft, men utländska experter säger att Japan fortfarande har en lång väg att gå innan deras modell kan genomföras. »
« På grund av sitt läge, och kanske på grund av sin strategiska betydelse, som kartor vet mindre om än människor, var Korea tvunget att försvara sig mot två invasioner på 1600-talet: en fruktansvärd, förödande invasion från öster av japanerna och en annan, en manchurisk invasion från väster. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021