Meningar med «zoner»

« Ledarna kom också överens om att dela in Tyskland i olika zoner tills de kunde avgöra hur man skulle låta tyskarna, rensade från den nazism de hoppades på, återgå till självstyre. »
« När spänningarna under det kalla kriget ökade beordrade Stalin en blockad av alla förnödenheter som skulle till Berlins västra zoner. USA ledde en massiv flygtransport av livsmedel och förnödenheter under nästan ett år, medan båda sidor noggrant undvek väpnad konfrontation. Till slut övergav Sovjet blockaden och Västberlin blev en enda västlig lägerplats mitt i det kommunistiska Östtyskland. »
« Jupiter är indelad i horisontella bälten och zoner. I norr: polarområde, tempererad zon, tempererat bälte, tropisk zon och tropiskt bälte. I söder, efter den ekvatoriala zonen: tropiskt bälte, tropisk zon, tempererat bälte, tempererad zon och polarområde. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021