Meningar med «återuppbyggda»

« Även om det fortfarande rådde brist på mat och förbrukningsvaror kände många tyskar att saker och ting var bättre än tidigare. Nazisterna vägrade att fortsätta med krigsskadestånd och snart organiserade den snabbt återuppbyggda militären enorma offentliga sammankomster. »
« När vintern 1941-1942 var över fortsatte tyskarna att avancera in på sovjetiskt territorium och äventyrade de återuppbyggda sovjetiska fabrikerna och oljefälten i Kaukasus. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021