Meningar med «jesuiterna»

« Som före detta soldat grundade han jesuiterna för att de skulle vara "påvens trogna soldater". »
« Syftet med jesuiterna var att bekämpa protestantism och kätteri och att bilda en militant arm av lärda soldater som stod till påvens förfogande. »
« Det som skilde jesuiterna från andra religiösa ordnar var att de var ansvariga inför påven, inte inför kungar. De kom att leva och arbeta i kungadömen över hela Europa, men de kringgick den kungliga auktoriteten och tog sina order direkt från Rom - detta gjorde dem i längden inte särskilt omtyckta av många kungar. »
« Familjen Guise fick råd av jesuiterna och stöd av den spanske kungen, medan den andra familjen Bourbon representerade det växande antalet ekonomiskt dynamiska hugenotter som var koncentrerade i söder (de var särskilt många i Navarra, ett litet självständigt kungadöme mellan Frankrike och Spanien som snart blev indraget i krig). »
definiciones-de.com - 1998 - 2021