Meningar med «återuppbyggnaden»

« De flesta hoppades att åtminstone blodsutgjutelsen var över och att återuppbyggnaden kunde börja. »
« Det var antingen amerikanskt bistånd eller sovjetisk makt som styrde återuppbyggnaden av Europa efter kriget, och båda supermakterna visade sig vara mer än kapabla att fatta politiska beslut för de länder som låg inom deras respektive inflytelsesfärer. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021