Meningar med «ärevördiga»

« Politiskt sett innebar kriget slutet för tre av de mest ärevördiga och historiskt sett mäktigaste imperierna under den tidigmoderna perioden: det ryska imperiet, det habsburgska österrikiska imperiet och det osmanska imperiet i Mellanöstern. »
« Turkiet, en av regionens mest ärevördiga demokratier sedan landet grundades som en modern stat efter första världskriget, har sett sin president Recep Tayyip Erdo#287;an konsekvent hävda större auktoritet över pressen och rättsväsendet. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021