Meningar med «överträffa»

« Under hösten 1914 växte omfattningen av striderna till att överträffa allt som Europa hade bevittnat sedan Napoleonkrigen (som snart skulle bli dvärglika). »
« I stället drog många av krigets ledande strateger 1916 slutsatsen att det enda sättet att vinna var att överträffa fienden, producera mer ammunition och förnödenheter, rekrytera fler män, engagera fler civila i krigsarbetet hemma och offra fler soldater än vad den andra sidan kunde göra. »
« År 1934 började Tyskland i hemlighet att återupprusta och 1935 började man öppet bygga upp en armé som skulle överträffa till och med dess motsvarighet från första världskriget. »
« Nikita Chrusjtjov var en "sann troende" på det sovjetiska systemet, som uppriktigt trodde att Sovjetunionen skulle överträffa västvärlden ekonomiskt och att dess medborgare i sin tur skulle åtnjuta en mycket bättre levnadsstandard än västvärlden. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021