Meningar med «ändrats»

« Namnen i den här berättelsen har ändrats för att skydda enskilda personers privatliv. »
« Vissa patienters namn har ändrats i berättelsen för att skydda deras privatliv. »
« I åratal har dess livsmiljö ändrats av torka och därför har den varit tvungen att ändra sitt andningssystem för att överleva. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021