Meningar med «återger»

« Litteraturen återger livserfarenheten som ingenting annat; den drar oss så fullständigt in i ett annat liv att vi för en stund glömmer vårt eget. »
« Detta unika arkeologiska verk är daterat till 196 f.Kr. och återger ett dekret från kung Ptolemaios V på två språk - grekiska och egyptiska - och tre skrifter - grekiska, demotiska och hieroglyfiska. Denna tillfälliga omständighet gjorde det möjligt att tyda faraonernas skrift. »
« Tack vare växternas fotosyntes återger de under dagen mer syre till luften än vad de förbrukar för att andas; på natten däremot andas de bara som vi gör och förbrukar syre. »
« Enligt Tocqueville har en tidning sin existens att tacka för att den återger en doktrin eller en känsla som är gemensam för ett stort antal människor; med andra ord representerar den sina läsare. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021