Meningar med «ceremonin»

« Försöksgruppen kommer att bestå av ungefär två tredjedelar av patienterna, vars hälsa man kommer att be för under fyra dagar genom den traditionella kristna ceremonin med handpåläggning; dessutom kommer hälften av deltagarna att be för under sex månader. Vittnesgruppen kommer att bestå av den tredjedel som ingen kommer att be för. »
« Det är vanligt att man i samband med ceremonin använder drycker med hallucinogena effekter, vilket leder till ett tillstånd av extas, där man tror att Satan är närvarande och deltar, antingen i anden eller inkarnerad i prästen, som i den ständigt närvarande tuppen och de svarta katterna, liturgiska symboler som är lika viktiga som den legendariska bocken, som är allestädes närvarande i varje svartmässa med respekt för sig själv. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021