Meningar med «årtusendena»

« Under årtusendena spolade regnvatten många av ädelstenarna in i Smoke Gorge, medan andra begravdes i en vulkanisk slukhåla som i genomsnitt är cirka två kilometer djup och 200 meter bred, där gruvan ligger i dag. »
« Medan tekniska system förändras snabbt har de system som styr vårt sociala beteende utvecklats mycket lite under de senaste två årtusendena. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021