Meningar med «jordklotet»

« Kort sagt förklarar tekniken hur den europeiska dominansen ökade från cirka 35 procent av jordklotet till mer än 80 procent under 1800-talet. »
« Om detta sker på ett bord eller på en plan yta, när kartorna anpassas till jordklotet, försvinner alla felaktigheter. Öar, landområden och hav förblir på plats. »
« I den centrala delen av jordklotet: kärnan. Dess yttre del, som utgörs av en massa av järn och nickel (2 100 km tjock), har temperaturer på över 2 000 °C. Den inre kärnan, som ingen har nått, 1 300 km djupare, är 5 000 °C varm. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021