Meningar med «journalistiken»

« Ett resultat av billigare tryckning och ökad köpkraft var den "gula" journalistiken, sensationalistiska redogörelser för politiska händelser som tänjde på sanningen för att sälja kopior. »
« Kort sagt, politiken under den senare delen av 1800-talet var inbäddad i journalistiken. När nästan alla stater i Europa rörde sig mot manlig rösträtt blev ledarna ofta chockade över att de var tvungna att odla den allmänna opinionen för att få igenom de lagar de stödde. »
« Unitarios var inte resignerade inför förlusten av politisk makt och använde journalistiken för att angripa regeringen och Federales. »
« Splittringen fördjupades när grupperna angrep varandra genom journalistiken. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021