Meningar med «journalistik»

« I allmänhet lämpade sig den typ av journalistik som exploderade i slutet av 1800-talet för att odla skandaler. Viktiga händelser och trender kopplades till tidens sensationsjournalistik. »
« Från dessa platser bedrev de en intensiv skriftlig propaganda, genom journalistik eller böcker, mot Rosas och hans anhängare, som de vid mer än ett tillfälle försökte konfrontera med vapen. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021