6 meningar med «överlevde»

« Afrikaner som överlevde den brutala Mellanpassagen tog sig vanligtvis till Västindien, ofta till Barbados. »
« En medlem av expeditionen överlevde ett bett av en skallerorm. »
« Men Sarah överlevde mirakulöst nog den första vintern, och även nästa. »
« -Jag tror inte att han överlevde vågorna och sedan simmade till gryningen", sa jag rakt ut. »
« Ayurvedas anda överlevde dock alla ideologiska katastrofer och återuppstod på 1900-talet i samband med Indiens självständighet. »
« "Jag genomförde den första hjärttransplantationen eftersom jag hade modet att göra det. Patienten överlevde bara några timmar. Den andra levde mycket längre och då fungerade förfarandet äntligen". »
definiciones-de.com - 1998 - 2021