Meningar med «yrkesmän»

« Städerna, av vilka vissa växte med nästan 1000 procent under århundradet, koncentrerade grupper av utbildade yrkesmän. Det var medelklassen som drog nytta av den växande och alltmer komplexa stadsbaserade ekonomin. »
« I maj 1860 samlades Garibaldi med en liten styrka på 1 000 rödklädda frivilliga (mestadels norditalienska medborgare, inklusive många undersysselsatta yrkesmän och studenter som hoppades slippa sina examina) ombord på två läckande ångbåtar och gav sig iväg för att invadera Sicilien. Mycket snabbt intog Garibaldi Palermo, Siciliens största stad. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021