Meningar med «överflödiga»

« Hantverkarna blev överflödiga i takt med industrins tillväxt. »
« Jag stirrade på dessa minnen i långa timmar, utan att egentligen se dem, utan snarare förlorad i en slags slapphet som fick även de enklaste sakerna - att klä på sig, läsa tidningen, gå ner på middag, prata med min fru - att verka överflödiga. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021