Meningar med «återupplivandet»

« Förutom de påveförordningar och koncilier som påvarna sammankallade gynnades den katolska reformationen av återupplivandet av katolska religiösa ordnar. Den överlägset viktigaste nya religiösa orden var Jesu Sällskap, mer känt som jesuiterna. »
« Under hela århundradet skedde en stor förändring inom socialismen: fram till 1848 bestod socialismen av en rörelse som delade en oro för arbetarnas svåra situation och återupplivandet av organiska sociala band. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021