Meningar med «yttrandefrihet»

« Liberaler ansåg att yttrandefrihet, en ocensurerad press och religiösa uttryck var "rättigheter" som alla skulle åtnjuta. »
« Han efterlyste "socialism med ett mänskligt ansikte", dvs. ett slags kommunistisk regering som tillät yttrandefrihet, en liberaliserad syn på mänskliga uttryck och en diversifierad ekonomi som kunde tillgodose andra sektorer än tung industri. »
« De frigivna fångarna åtnjöt i själva verket en yttrandefrihet som för några år sedan bara var en dröm. Och vissa ansåg att Gorbatjov var den bästa ledaren som det sovjetiska systemet någonsin hade producerat, eller någonsin kommer att producera. »
« Kravet på att åsikter ska kunna uttryckas (och därmed bli offentliga) förutsätter att det finns demokratiska politiska system som tillåter yttrandefrihet, med allmän rösträtt och en mångfald av politiska partier. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021